Identitetspolitisk karriär – sju steg

Publicerad i Jönköpings-Posten 4 okt 2016

Vill du göra karriär inom svensk media eller kulturliv? Här är en crash course:

Steg 1

Identifiera en förment förtryckt grupp som du kan göra anspråk på att tillhöra. Är du kvinna kan du köra på det, har du utländskt påbrå kan det funka, har du sexuella preferenser som avviker från din omgivnings kan det vara en tillgång.

Nota bene: du behöver inte vara förtryckt. Du behöver bara tillhöra en grupp som på ett teoretiskt plan kan beskrivas som strukturellt underordnad en annan grupp.

Steg 2

Positionera dig som talesperson för denna grupp. Uttala dig i offentligheten som om du hade mandat att företräda samtliga i gruppen.

Naturligtvis har inte alla kvinnor/färgade/utlandsfödda/bisexuella/funktionsnedsatta samma uppfattningar. Det spelar ingen roll, så länge som du tillräckligt övertygande låtsas föra deras talan.

För att tränga igenom mediebruset måste du vara radikalast, högljuddast och otrevligast.

Steg 3

Organisera dig. Ensam är inte stark, åtminstone inte i detta skede. Bilda en organisation så får du en plattform att uttala dig i samhällsdebatten och blir inbjuden till tv-soffor som representant för en stor grupp människor som aldrig har bett dig att föra deras talan.

Lär dig vilka ord som går hem hos etablissemanget och skräddarsy bidragsansökningar därefter. Är du riktigt förslagen kan du skapa flera parallella organisationer och få flera olika kulturbidrag för samma sak. Utvärdering och uppföljning behöver du inte oroa dig för.

Steg 4

Kräv representativitet. Driv linjen att de miljöer där du själv vill in ska ”spegla hela samhället”.

Det vill du naturligtvis inte egentligen, utan bara att arbetsgivarna ska få upp ögonen för just den grupp du själv gör anspråk på att företräda, och då endast de som företräder den på rätt sätt (se steg 5). Ett effektivt sätt är att göra listor över dina kompisar och meningsfränder och ge dem till arbetsgivare, arrangörer och kulturministrar som förslag på personer som borde anlitas och lyftas fram.

Steg 5

Neutralisera konkurrensen. För att bibehålla positionen som talesperson för hela gruppen är det viktigt att hindra andra som gör anspråk på samma sak från att komma till tals i offentligheten.

Gör du anspråk på att företräda alla kvinnor, är det viktigt att kvinnor med andra uppfattningar misstänkliggörs. Gör du anspråk på att företräda alla afrosvenskar är det viktigt att personer med sådan bakgrund men med en annan uppfattning än din blir misstänkliggjorda.

Här kan ord som ”husblatte” och ”onkel Tom” komma väl till pass.

Steg 6

Överge dina vänner. Ju närmare toppen du kommer, desto trängre blir det. Dina kompisar som var en tillgång när du började klättra är nu en belastning. Ni konkurrerar om samma positioner.

Nu gäller det att tillämpa samma metoder som i steg 5 på dem som förut var dina allierade. Kanske har du haft en ”Onkel Tom” vi din sida hela tiden? Sky inga medel. Här gäller äta eller ätas.

Steg 7

Sopa igen spåren. Nu är du nästan framme vid ditt mål. Du kanske har fått det åtråvärda uppdraget som prestigefull programledare i public service, som kulturredaktör på en stor tidning eller chefsbyråkrat i offentlig förvaltning.

Nu gäller det att byta image snabbt. Tona ned radikalismen. Tryck på att det är kompetens som ska vara meriterande. Du har ju själv tagit dig fram på egna meriter, eller hur?

Gjut olja på vågorna och spela ned gamla konflikter. Nu återstår endast att konsolidera din position och hindra andra från att göra samma resa som du har gjort.

Det kommer nog att gå bra, du känner mekanismerna vid det här laget.

Lycka till!

Lars Anders Johansson