Har kulturtidskrifterna någon framtid?

Finns det en framtid för kulturtidskrifterna?

Jag intervjuas i Göteborgs-Posten om kulturtidskrifternas förutsättningar och framtidsutsikter

”Lars Anders Johansson, chefredaktör på stiftelsedrivna nätmagasinet Smedjan hos tankesmedjan Timbro, pekar även han på behovet av mångfald och kvalificerad kulturjournalistik, men lyfter också ett varningens finger för att det rådande systemet kan ge motsatt effekt om det inte hanteras rätt.

Han menar dels att stödet kan leda till skev konkurrens då de som blir utan berövas möjligheten att verka, och att mångfalden då minskar. Dels att de på insidan fungerar som grindvakter, sätter normer och stänger ute de utanför.

– Risken finns också att man genom ett system med konstgjord andning finansierar sånt som blir mindre relevant. Eftersom man inte behöver följa publiken kanske man också tappar relevans i deras ögon.

När ansökningarna kommit in till Kulturrådet tar en sju personer stark referensgrupp över, läser igenom föregående års utgivning, och gör utifrån det en kvalitetsbedömning som ligger till grund för stödets storlek.

Lars Anders Johansson tror att intresseorganisationer, stiftelser och litterära sällskap kommer behöva ta ett större ansvar framöver.

– Marknaden hittar ju oftast vägar om det finns behov och efterfrågan. Det är ju uppenbart svårt för alla aktörer på mediemarknaden. Jag tror framför allt det är viktigt att hitta olika finansieringskällor för att inte bli alltför beroende.”

Läs hela artikeln här: https://www.gp.se/kultur/kultur/finns-det-en-framtid-f%C3%B6r-kulturtidskrifterna-1.22400998