Miljöpartiets auktoritära radikalism

Photo: News Øresund – Johan Wessman © News Øresund – Johan Wessman (CC BY 3.0).

Miljöpartiets auktoritära kulturradikalism är bara det senaste tillskottet i en lång tradition av försök att anpassa kulturlivet efter den dagspolitiska agendan. De som bidragit till utvecklingen har inte sällan haft ett välmenande uppsåt när de försökt använda kulturpolitiken för att uppnå jämställdhet och mångfald. Men det auktoritära ligger i radikalismens natur. Det radikala är något som påtvingas andra mot deras vilja, annars hade det inte varit radikalt.

Jag skriver i fPlus om radikalism och auktoritära tendenser i kulturpolitiken.

”Kulturpolitiken har blivit det område där visionära radikaler försökt uppnå de ideal de misslyckats med på andra politikområden. I den goda sakens namn har de offrat konstens frihet och integritet, på samma vis som de anklagar sina meningsmotståndare för att vilja göra. Det sägs att vägen till helvetet är kantad av goda intentioner, men ett mer passande talesätt är nog att när man bara har en hammare ser varje problem ut som en spik.”

Läs artikeln här: https://www.fplus.se/darfor-aventyrar-kulturradikaler-den-konstnarliga-friheten/a/dO18VB