Varken bildning eller piano

Varken bildning eller piano – vantrivs borgerligheten i kulturen?

Under första halvan av det förra seklet betraktades borgerligheten som det kulturbärande samhällsskiktet. Sedan dess har någonting hänt.

Länk till boken på Timbro Förlags hemsida.

I antologin Varken bildning eller piano tar sju författare sig an frågan om borgerlighetens till synes komplicerade förhållande till kulturlivet: Therese Bohman, Anna Brodow Inzaina, Torbjörn Elensky, Tobias Harding, Lars Anders Johansson, Jens Liljestrand och Henrik Nerlund. Vad är ens borgerlighet idag? Finns det en borgerlig kultur och har den i så fall någon framtid?

”en elegi över en borgerlighet som kastat ut bildningsbabyn med badvattnet” (Margit Richert, Svenska Dagbladet)

”problematiserar frågan om klass, politik och kultur på ett intressant sätt” (Henrik Berggren, Dagens Nyheter)

”befriande lite grinigt polemiserande. Den må vara utgiven på Timbro, och dess skribenter må tillhöra borgerligheten, men den dagliga debattens ”men du då”-retorik är tack och lov ganska så frånvarande.” (Mattias Alkberg, Dagens Arena)