Vad vill Alliansen med kulturpolitiken

I samband med kulturutredningen 2007-2009 fördes en intensiv kulturpolitisk debatt i Sverige. När utredningen presenterade sitt betänkande fick det stark kritik från både höger och vänster, men sedan propositionen klubbades igenom samma år har debatten i stort sätt ebbat ut.

Länk till rapporten på Timbros hemsida.

Ladda ned rapporten direkt.