Bildning är din räddning från samtiden

Publicerad i Hela Hälsingland 10 mar 2017

När man följer den offentliga debatten i Sverige idag är det lätt att börja misströsta. Tonläget är högt och nivån ofta påfallande låg. Argumenten får stå tillbaka för personpåhoppen och en människas kön och hudfärg tillmäts ofta större betydelse än vad vederbörande har att säga. Vi lever på många sätt i dumhetens och ytlighetens tidevarv.

Livet är för kort för att fyllas med dumheter och trams. Historiens skarpaste hjärnor och mest högtstående konstnärliga verk finns till ditt förfogande. Om du vill.

Att ensam försöka vända hela denna utveckling kan tyckas oöverstigligt, däremot kan var och en av oss bidra till att förskjuta den i en mer önskvärd riktning. Vad som är ännu bättre är att sättet du kan göra det på samtidigt är din räddning från den samtida debatten. Metoden, som både är ett mål och ett medel, heter bildning.

Att bilda sig handlar om att skaffa sig referensramar. Genom gemensamma referensramar kan de bildade umgås med varandra över tid och rum. Tänk dig själv: istället för att läsa ännu en artikel om vad någon melodifestivalartist anser om försvarsmakten kan du få umgås med världshistoriens skarpaste hjärnor. Närsomhelst.

Någon har sagt att läsning handlar om att tänka med någon annans tankar. Ponera att det är sant. Vems tankar vill du fylla ditt huvud med,

Någon har sagt att läsning handlar om att tänka med någon annans tankar. Ponera att det är sant. Vems tankar vill du fylla ditt huvud med, Fredrik Virtanens eller Aristoteles? Henrik Schyfferts eller Virginia Woolfs? Kent Ekeroths eller Shakespeares?

Livet är för kort för att fyllas med dumheter och trams. Historiens skarpaste hjärnor och mest högtstående konstnärliga verk finns till ditt förfogande. Om du vill.

Under de senaste årtiondena har bildningen varit starkt ifrågasatt. Dels av de som är för lata för att själva förkovra sig, dels av dem som har ett intresse av att andra hålls i okunskap och inskränkthet. Det sägs att kunskap är makt. Att hindra någon från att skaffa sig kunskap är att hålla dem maktlösa.

Identitetspolitikens förespråkare, de som vill att människor skall bedömas utifrån grupptillhörighet, vill inte att du bildar dig. De vill att varje grupp skall hålla sig till ”sina” kunskaper. Den som genom bildning skaffar sig gemensamma referensramar med andra, utanför gruppen, får också möjlighet att frigöra sig från sin gruppidentitet, vilket hotar hela identitetspolitikens fundament. Låt dig inte luras av de som vill få dig att tro att din bakgrund skulle göra dig oemottaglig för att bilda dig.

Kunskapen finns där, för oss alla att söka. Den tar inte hänsyn till ålder, kön eller klassbakgrund. Varför skall du neka dig själv det bästa som mänskligheten tänkt och skapat?

Kunskapen finns där, för oss alla att söka. Den tar inte hänsyn till ålder, kön eller klassbakgrund. Varför skall du neka dig själv det bästa som mänskligheten tänkt och skapat? Genom kanon har vi dessutom en karta att följa. Den är inte komplett men väl en bra början. Klassiker har blivit det för att de är något utöver det vanliga.

Vad för slags tankar vill du fylla ditt huvud med imorgon?