Att dansa efter maktens pipa

Att dansa efter maktens pipa – Kultur i politikens tjänst

Kulturpolitik  engagerar. Ska politiska och religiösa extremister få kulturbidrag? Hur fri och oberoende kan och bör konsten och medierna vara? Mångkulturell identitetspolitik eller svenska värderingar?

Att dansa efter maktens pipa tar Lars Anders Johansson ett stort grepp om den svenska kulturpolitiken.

Länk till boken på Timbro Förlags hemsida.