Föreläsningar

Lars Anders Johansson är en uppskattad föreläsare och kulturpolitisk kommentator. Han föreläser om svensk kulturpolitik ur ett idéhistoriskt perspektiv och om bildning och bildningsideal, och håller utbildningar och workshops. Han är också en uppskattad konferencier och moderator.

Skicka en bokningsförfrågan till: lars@larsandersjohansson.se

Exempel på föredrag:

Den svenska kulturpolitikens historia

En kronologisk genomgång av den svenska kulturpolitikens framväxt, från dess förhistoria under Gustav III, via 1800-talets borgerliga institutioner, och 1930-talets konstnärspolitik till 1974 års stora kulturpolitiska reform, ända fram till dagens debatter om museer, bibliotek och identitetspolitik.

Nycklar till kulturpolitiken

Hur ska man förstå kulturpolitik? Detta föredrag fokuserar på de teoretiska begrepp som ligger till grund för förståelse av kulturpolitik. Utifrån olika idealtyper benas kulturpolitikens mål, syften och inriktningar ut.

Vad är bildning och vad ska det vara bra för?

Det talas ofta om värdet av bildning, men få tycks kunna definiera vad de menar. Vad är bildning, var kommer den ifrån och vilken relevans har den i dag? Vi får följa bildningsidealets framväxt och historia, liksom den kritik som ofta riktats mot bildningen. Har bildningen spelat ut sin roll eller är den tvärtom aktuellare än någonsin?

Bildning som metod

Vad är skillnaden mellan information, kunskap och bildning? Hur kan det klassiska bildningsidealet hjälpa oss i dag? Bildning är både ett ideal och en metod för kunskapsinhämtning. Med bildningen som måttstock kan vi orientera oss i dagens allt snabbare informationsflöden, sortera sant från osant och relevant från oviktigt.